משקלים אלקטרוניים

משקל אלקטרוני זה עניין של דיוק

משקל דיגיטלי לטבק משמש לשקילת הטבק. היתרון במשקל האלקטרוני לטבק הוא בגודל הקטן ובדיוק הרב.

 

משקלים אלקטרוניים